Monessa vesiurheilulajissa ennakkoon valmistautuminen ja olosuhteiden tunteminen on todella tärkeää. Lajeissa liikutaan paljon luonnonvesillä, usein kaukanakin muista ihmisistä ja siksi varustautumisessa on otettava huomioon monia asioita, jotka parantavat sekä yleistä mielialaa, että turvallisuutta. Ohjeista on hyvä huomioda sekä yleiset ohjeet, että lajikohtaiset ohjeet, joita saa runsaasti esimerkiksi kokeneilta harrastajilta, jotka jakavat mielellään kokemuksiaan.

Paikan ja olosuhteiden tuntemus auttaa suunnittelussa

Osa urheilun tarjoamaa elämystä on tietenkin siinä, että pääsee paikkoihin, joissa ei muuten kävisi. Tietyssä määrin kannattaa kuitenkin varautua esimerkiksi veteen mennessä, jotta tietää onko paikalla mahdollisesti havaittua huono vedenlaatu, meduusoja tai haihyökkäyksiä, jotka ovat erittäin harvinaisia, mutta kohdalle sattuessa yleensä pysyvään vammaan tai jopa kuolemaan johtavia. Se, että jossain on havaittu vaaralliset olosuhteet, ei vielä suoraan ole este paikalle menemiselle, mutta terveen järjen käyttö pelastaa yleensä monessa tilanteessa.

Haita vaarallisempi ilmiö luonnonvesillä liikuttaessa on sää, joka saattaa muuttua hyvinkin äkkiä varsinkin merellä. Olosuhteiden tulkitseminen on ehdottoman tärkeää esimerkiksi melomaan lähdettäessä. Lähes jokapuolella maailmaa on erilaisia sääpalveluja, joista voi seurata paikallista säätilaa ja mahdollisia annettuja varoituksia. Useasti myös paikoissa, joissa rantavesissä tapahtuva urheilu on yleistä, on mahdollista seurata webcameran avulla esimerkiksi aaltoja ja säätä yleisesti. On hyvä opetella tunnistamaan ainakin myrskyn merkit ja erilaiset varoitusliput joita rannalle asetaan esimerkiksi haiden tai erilaisten virtausten vuoksi.

Veteen mennessä hyvä uimataito on kaiken a ja o. Sitä on hyvä harjoitella esimerkiksi valvotuissa olosuhteissa ja ylläpitää säännöllisesti. Jos joutuu esimerkiksi ristiaallokkoon tai virtaukseen, kannattaa uida rannanmyötäisesti poispäin virtauksesta, ei sitä vastaan. Jos taas kuulee varoituksen, on vedestä poistuttava välittömästi. Aina on hyvä pysyä rauhallisena, sillä isoin riski loukkaantumiseen on panikoidessa, kun järki ei toimi selvästi.

Ensiaputaitojen hallitseminen ei ole koskaan huono asia

Ensiavun perusteet on hyvä hallita, vaikka ei olisikaan minkään lajin aktiivinen harrastaja. Vielä tärkeämpiä ne ovat kuitenkin erityisesti silloin kun lajiin kuuluu loukkaantumisen riski olosuhteissa, joissa apu ei aina ole saatavilla. Vaikka ei itse loukkaantuisi, saattaa osua paikalle, jossa on esimerkiksi tajuton tai verenhukasta, hypotermiasta tai vaikka ruokamyrkytyksestä kärsivä henkilö. Silloin on hyvä, että osaa reagoida ja auttaa tilanteessa vähintään avun saapumiseen asti. Vaatimukset vaihtelevat hieman lajikohtaisesti, mutta kaikille olennaisia taitoja ovat elvyttäminen, verenvuodon tyrehdyttäminen ja tajuttoman henkilön käsittely. Kriittisessä tilanteessa, kuten elvytyksessä on tärkeää, että edes jonkinlaista apua saadaan mahdollisimman nopeasti jo ennen hoitohenkilökunnan saapumista.

Oikeat varusteet oikeaan säähän

Ulkona harrastaessa säätila pysyy harvoin vakiona ja siksi onkin hyvä hankkia useanlaisia varusteita riippuen siitä millaisissa lämpötiloissa ja säässä suurinosa urheilusta tapahtuu. Myös varusteiden teknisyys riippuu jossain määrin siitä, kuinka aktiivinen harrastaja on. Satunnaisesti mäkihyppyä harrastava, joka ei kilpaile lainkaan, tuskin tarvitsee kustomoituja siteitä ja huippuvalmistajan aerodynaamista, kisavaatimukset täyttävää pukua, mutta ammattilaiselle nämä ovat ehdottomat.

Toisaalta parempi varustus tuo aina myös lisää mukavauutta. Veden lähellä erityisesti purjehtiessa ja meloessa haluaa pysyä lämpimänä ja kuivana ja siksi sään kestävät varusteet ovatkin ehdottomat, varsinkin kun vesillä vietetään usein pitkiä aikoja, eikä mahdollisuutta vaatteiden kuivaamiseen välttämättä ole ainakaan aivan heti tulossa. Myös erilaiset lisävarusteet kuten riittävä määrä juomavettä ja aurinkorasva ovat ehdottoman tärkeitä, eikä niiden merkitystä pidä missään nimessä aliarvioida.

Suunnittelulla pääsee pitkälle

Kun pohtii etukäteen, kuinka pitkään aikoo viettää aikaa ulkona ja minkälaisissa olosuhteissa, pääsee varustuksen suhteen paljon helpommalla. Erityisesti meloessa tai pienellä purjeveneellä liikuttaessa kannattaa varusteiden määrä arvioida tarkkaan sillä niiden kuljettamisesta voi muodostua varsinainen riesa ja toisaalta esimerkiksi juomaveden loppuminen kesken voi olla varsinainen katastrofi. Nämä ovat kuitenkin vältettävissä tehokkaalla suunnittelulla ja kuuntelemalla kokeneiden harrastajien neuvoja hankintojen suhteen. Loppujen lopuksi itselleen oikean varusteiden tason ja määrän oppii ainoastaan kokemuksen kautta.